• English 
  • Spanish 

Curso de simulación numérica: De la predicción del tiempo a la predicción del clima

Aquest curs de formació de 20 hores de durada pretèn donar a conèixer els models de simulació numèrica atmosfèrica aplicades a problemes fonamentals de recerca i de predicció meteorològica i climàtica.

Dates: del 15 fins al 19 i del 22 fins al 26 de març de 2010.
Horari: de 17 a 19h.
Lloc: Edifici Sa Riera (UIB) a Palma.
Nota: Curs acreditat per la UIB amb 2 crèdits de lliure configuració. S´han sol·licitat els corresponents crèdits (2) de Formació Permanent del Professorat de la Conselleria d'Educació i Cultura.